Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Licenční podmínky pro obsah webu

Licenční podmínky pro obsah webu www.hornipomoravi.eu Creative Commons:

Creative Commons (CC) představují model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje. CC jsou novým pojetím autorských práv při zpřístupňování výsledků tvůrčí duševní činnosti člověka. Autor si licenci vytváří kombinací následujících podmínek, které jsou označeny mezinárodně srozumitelnými symboly. V případě webu www.hornipomoravi.euje použita kombinace BY-NC-SA :

Uvedení autora – uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že zachová informace o původním autorovi.


Uživatel má právo s dílem nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že dílo nebude využito ke komerčním účelům.


Uživatel má právo nakládat a vytvářet odvozená díla za podmínky, že odvozenina bude distribuována za naprosto stejných podmínek jako dílo, ze kterého vznikla.

Vztah české legislativy a CC:
Využívání licencí Creative Commons pro účely zpřístupňování autorských děl je na území České republiky v souladu s zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve znění zákona č. 216/2006 Sb. Autorský zákon CC licence zohledňuje ve své úpravě licenčních smluv (díl 6.: úprava smluvních typů), kde je v § 46, odst. 5 a 6 výstižně charakterizuje.

Doplňující podmínky pro obsah webu www.hornipomoravi.eu

  • Publikování nebo šíření obsahu webu www.hornipomoravi.euje bez souhlasu majitele webu zakázáno.
  • Majitel webu www.hornipomoravi.euzaručuje všem čtenářům webu ochranu jejich osobních údajů.
  • Publikované materiály na www.hornipomoravi.eu(pokud není uvedeno jinak) jsou fyzickým a duševním majetkem majitele webu www.hornipomoravi.eu
  • V případě převzatých textů a údajů web www.hornipomoravi.eu neručí za jejich správnost. Majitel webu www.hornipomoravi.eusi vyhrazuje právo nezveřejňovat nevyžádané články a příspěvky nebo ty, které jsou v rozporu s českým právním řádem nebo dobrým mravem anebo by mohly poškodit web www.hornipomoravi.eu.


Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky