Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Nezisková organizace
Název Dokončení rekonstrukce interiéru kostela sv. Jana Křtitele v Jedlí
Popis Účelem tohoto projektu je zajištění finančních prostředků, které jsou potřené k dokončení rekonstrukce interiéru kostela. V popisované akci se jedná o naplnění následně vyjmenovaných priorit, které spadají do druhé ze tří plánovaných etap rekonstrukce interiéru kostela: celková přestavba presbytáře, tj. dokončení výstavby podlahy, položení schodišťových stupňů a dlažby. Ve třetí etapě dojde k položení dražby v lodi kostela, k zrestaurování bočních oltářů, k nasvětlení a celkové výmalbě interiéru.
Příjemce Římskokatolicka farnost Jedlí
Místo realizace Jedlí
Rok realizace 2013
Fiche 5 - Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu
Opatření Realizace místní rozvojové stategie
Výzva 7
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 253 338,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 200 000,- Kč
Požadovaná dotace 180 000,- Kč
Skutečná dotace 180 000,- Kč
Spoluúčast 73 338,- Kč

     Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky