Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Obec
Název Revitalizace veřejných prostranství v obci Hrabová
Popis Projekt řeší dokončení revitalizace veřejných prostranství v obci a tím zkvalitnění vzhledu obce u autobusové zastávky, u školy a u obchodu. Jedná se o úpravu dlažby nástupiště autobusové zastávky a výměnu původní čekárny, obnovu mobiliáře, výsadbu zeleně u školy a dovybavení technikou pro následnou údržbu veřejných prostranství a obecních ploch.
Příjemce Obec Hrabová
Místo realizace Hrabová
Rok realizace 2013
Fiche 9 - Venkov – místo pro život
Opatření Realizace místní rozvojové stretegie
Výzva 8
Stav projektu Podaná žádost o proplacení
Celkové náklady 332 871,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 275 100,- Kč
Požadovaná dotace 247 590,- Kč
Skutečná dotace 233 234,- Kč
Spoluúčast 99 637,- Kč

     Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky