Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Nezisková organizace
Název Zázemí pro implementaci SCLLD MAS Horní Pomoraví
Popis MAS Horní Pomoraví díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (financovaný z ERDF a státního rozpočtu ČR) může zajišťovat implementaci a administraci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Horní Pomoraví. Cílem projektu je zajištění administrativní kapacity pro implementaci komunitně vedeného místního rozvoje z IROP, PRV, OPZ v území MAS Horní Pomoraví. Tohoto cíle lze dosáhnout pomoci vytvoření projektového týmu SCLLD, který bude zajišťovat všechny nezbytné činnosti pro efektivní a tvůrčí místní partnerství. Společně se samotnou tvorbou projektového týmu je nezbytné zajistit také zázemí pro práci tohoto týmu, a to znamená výdaje spojené se zajištěním kancelářských prostor, cestovné, telekomunikace drobné vybavení, jiné služby či kancelářské potřeby. Důležitou aktivitou s implementací SCLLD je animace území, tzn. vzdělávání, informování, propojování místních aktérů o možnosti realizace projektů s finanční podporou z programových rámců i mimo ně, a tyto aktivity jsou spojené s pronájmem konferenčních či vzdělávacích prostor, lektorné, občerstvení, cestovné/doprava (např. při studijních cestách). Projekt bude realizován až do konce roku 2018. Během realizace projektu se uskutečnění 22 školení, seminářů, workshopů a konferencí (viz indikátor 82000) a bude úspěšně zrealizováno 20 výzev vyhlášených místní akční skupinou (viz indikátor 93508).
Příjemce MAS Horní Pomoraví o.p.s.
Místo realizace Území MAS Horní Pomoraví
Rok realizace 2015 - 2018
Fiche bez fiche
Opatření 4.2. IROP
Výzva 6. IROP
Stav projektu REALIZACE
Celkové náklady 8 475 965,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 8 475 965,- Kč
Požadovaná dotace 8 052 166,- Kč
Skutečná dotace 8 052 166,- Kč
Spoluúčast 423 798,- Kč

   Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky