Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Nezisková organizace
Název Oprava kostela sv. Jana a Pavla v Pobučí
Popis Kostel, který je kulturním dědictvím prošel významnou opravou. Došlo k úpravám na střeše kostela (umytí tlakovou vodou a impregnace), ošetření krovů, oplechování věže a ošetření všech klempířských prvků barvou. Okopání obvodových zdí kostela, položení nové dlažby, omítnutí vnitřních i vnějších zdí a zrestaurování výmalby interiéru. Byly zrestaurovány pískovcové portály, dveře, kovové okna, oprava schodiště vedoucího na kůr a výměna hromosvodu.
Příjemce Římskokatolická farnost Zvole u Zábřeha
Místo realizace Pobučí
Rok realizace 2009
Fiche 5 - Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu
Opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Výzva 1
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 1 997 929,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 1 937 245,- Kč
Požadovaná dotace 1 800 000,- Kč
Skutečná dotace 1 743 520,- Kč
Spoluúčast 254 409,- Kč
Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky