Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Nezisková organizace
Název Víceúčelové využití charitního domu sv. Barbory
Popis Již od roku 1995 probíhal postupný proces stavební adaptace charitního domu. Díky projektu došlo k vybudování recepce, dále vzniklo zázemí pro posezení a jednání. Z důvodu nevhodného umístění hlavního uzávěru plynu, plynoměru a rozvodu plynovodu došlo k rekonstrukci a přeložení. Prostory suterénu prošly stavebními úpravami a nyní slouží pro komunitní setkávání a práci. Jsou vybaveny projekční, výpočetní technikou a nábytkem. Součástí projektu byla i rekonstrukce točitého schodiště, které vede středem budovy.
Příjemce Charita Zábřeh
Místo realizace Zábřeh
Rok realizace 2009
Fiche 4 - Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby
Opatření Občanské vybavení a služby
Výzva 1
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 749 850,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 532 743,- Kč
Požadovaná dotace 479 468,- Kč
Skutečná dotace 479 468,- Kč
Spoluúčast 270 382,- Kč

   Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky