Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in English



Archiv

 

Detail projektu


Sektor Podnikatel
Název Nákup techniky pro údržbu krajiny
Popis V rámci projektu bude žadatelem pořízena zemědělská technika, která napomáhá: 1. rozji zemědělské prvovýroby - rostlinná i živočišná výroba (zkvalitnění krmiv, zvýšení welfare zvířat) 2. krajinotvoba - využitelnost pro údržbu okolí a krajnic cest, případně po služy na poemcích větších výměr, keřových pásů, luk, původní flór a fauny. Žadatel kouil drtič biomasy a mulčovač.
Příjemce Pavel Mrázek
Místo realizace Velké Žibřidovice
Rok realizace 2011
Fiche 1 - Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu
Opatření Realizace místní rozvojové strategie
Výzva 4
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 728 000,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 610 000,- Kč
Požadovaná dotace 366 000,- Kč
Skutečná dotace 366 000,- Kč
Spoluúčast 362 000,- Kč

   



Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky