Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Obec
Název Program regenerace městské památkové zóny v Branné
Popis Výsledkem tohoto projektu je zpracovaný, projednaný a schválený dokument Program regenerace. Tento dokument následně bude sloužit k zažádání o dotaci k regeneraci památkové zóny v Branné na Ministerstvu kultury ČR. Finanční příspěvky z Programu mohou být poskytnuty pouze tehdy má-li obec zpracován vlastní program regenerace.
Příjemce Obec Branná
Místo realizace Branná
Rok realizace 2009
Fiche 5 - Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu
Opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
Výzva 1
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 139 000,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 120 000,- Kč
Požadovaná dotace 109 000,- Kč
Skutečná dotace 108 000,- Kč
Spoluúčast 31 000,- Kč

    Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky