Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Nezisková organizace
Název Zážitková herní stezka pro prarodiče a jejich vnoučátka
Popis Projekt se zaměřuje na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním ruchu (především venkovské turistice). Tato stezka je součástí turistické (modré a zelené) trasy a cyklotrasy 6234 vedoucí z rekreaního střediska BOŽEŇOV. Stezka má uživatelům zábavným způsobem přiblížit venkovní sportovní aktivity a podnítit společnou zábavu, jak pro děti, dospělé i seniory. Stezka je doplněná jednotlivými stanovišti, které umožní zábavnou formou si vyzkoušet volnočasové aktivity - v kombinaci her a pohybu. Smyslem stezky je propojení mezi generacemi (prapočiče a vnoučata) za účelem výchovy mladých lidí a zlepšení mezigeneračních vztahů
Příjemce Centrum volného času Bozeňov o. s.
Místo realizace Zábřeh
Rok realizace 2012
Fiche 8 - Venkovská turistika
Opatření Realizace místní rozvojové strategie
Výzva 5
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 498 000,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 498 000,- Kč
Požadovaná dotace 403 380,- Kč
Skutečná dotace 354 780,- Kč
Spoluúčast 143 220,- Kč

     Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky