Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Detail projektu


Sektor Obec
Název Nová autobusová zastávka a revitalizace okolí
Popis Cílem projektu je vytvořit v obci příjemné místo, které bude využito nejen k účelu, ke kterému je autobusová čekárna určena především. Nová čekárna bude více otevřená. Toto má význam nejen pro lepší viditelnost přijíždějícího spoje, ale skončí také využívání čekárny některými mladistvým k nekalým aktivitám (např. kouření). V rámci projektu bude obnoven chodník vedoucí od čekány k projedně, v besprostřední blízkosti čekárny budou umístěny houpačky pro děti a lavičky pro maminky a v prostorách autobusové čekárny bude umístna mapa obce s informacemi pro turisty a plakátovací plocha obce.
Příjemce Obec Horní Studénky
Místo realizace Horní Studénky
Rok realizace 2012
Fiche 9 - Venkov – místo pro život
Opatření Realizace místní rovojové strategie
Výzva 5
Stav projektu Proplaceno
Celkové náklady 1 049 600,- Kč
Celkové způsobilé výdaje 869 981,- Kč
Požadovaná dotace 704 684,- Kč
Skutečná dotace 0,- Kč
Spoluúčast 0,- Kč

   Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky