Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět


Archiv

 

Seznam žádostí o dotace vybraných / nevybraných k podpoře v rámci 2.výzvy PRV
23.03.2018

Místní akční skupina Horní Pomoraví přijala ve dnech 9.1.-23.1.2018 do 15:00 hod. ve 2.výzvě Programu rozvoje venkova celkem 28 žádostí o dotaci ve všech 5 vyhlášených fichích. V rámci administrativní kontroly byla jednomu projektu ukončena administrace z důvodu porušení pravidel pro opatření 19.2.1. Dne 5.3.2018 proběhlo hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS, která stanovila pořadí projektů. Dne 22.3.2018 na základě pořadí určeného Výběrovou komisí schválil Programový výbor 22 žádostí k financování v souladu s interními postupy PRV, 5 žádostí nebylo doporučeno k financování z důvodu nedostatečné alokace v daných fichích. Seznam doporučených / nedoporučených žádostí je uveden v příloze.
Přílohy:

•  Seznam vybraných / nevybraných projektů
Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2018    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky