Úvod Dokumenty Kontakt Cloud Mapa

Menu

ÚvodZpět

Information in EnglishArchiv

 

Výzva č.7 SPL - leden 2013

Výzva č. 7 - text výzvy
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 897 Kb
Soupiska
vyvěšeno od 15.11.2013, velikost: 157 Kb
Žádost o proplacení výdajů
vyvěšeno od 15.11.2013, velikost: 585 Kb
Výsledky hodnocení VII.výzvy realizace SPL
vyvěšeno od 19.3.2013, velikost: 374 Kb
Fiche č. 1 Moderní zázemí pro zemědělskou prvovýrobu
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 189 Kb
Fiche č. 2 Zakládání podniků a jejich rozvoj
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 190 Kb
Fiche č. 3 Atraktivní venkov
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 189 Kb
Fiche č. 4 Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 189 Kb
Fiche č. 5 Tradiční venkov - zachování kulturního dědictví regionu
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 189 Kb
Fiche č. 7 Regionální produkce - zdroj rozvoje regionu
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 189 Kb
Fiche č. 8 Venkovská turistika
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 188 Kb
Fiche č. 9 Venkov - místo pro život
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 190 Kb
Instruktážní list pro vyplňování žádosti
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 319 Kb
Pravidla pro poskytování dotací - platná od 18.kola příjmu
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 250 Kb
Prohlášení člena Výběrové komise o nepodjatosti
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 77 Kb
Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 297 Kb
Společné přílohy Metodiky 1-7
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 277 Kb
Stanovisko MŽP k fichi č. 8 Venkovská turistika
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 32 Kb
Výzva č. 7 - příloha č.1: Transparentnost výběru projektů a zamezení střetu zájmů
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 1150 Kb
Výzva č. 7 - příloha č.2: Etický kodex člena výběrové komise
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 431 Kb
Žádost o dotaci - formulář
vyvěšeno od 8.1.2013, velikost: 481 Kb


Podmínky použití obsahu webu podle licenční smlouvy Creative Commons

©  2004 - 2019    MAS Horní Pomoraví o.p.s.   |   Licenční podmínky